Robbert-Jan Kamstra

Partner en directeur van Milberg Amsterdam

  • Amsterdam Branch Office

Robbert-Jan richt zich op massaschadezaken voor consumenten en het oplossen van complexe
commerciële geschillen tussen bedrijven. Hij voert procedures met een nationale of
internationale context bij de rechtbank, het gerechtshof en de Ondernemingskamer. Daarnaast
vertegenwoordigt hij cliënten in mediation en arbitrage (zoals NAI, ICC en SGOA).

Voordat Robbert-Jan zich heeft aangesloten bij Milberg, is hij ruim tien jaar lang werkzaam
geweest op de afdeling procesrecht van Baker McKenzie. In die periode heeft hij uitvoerige
ervaring opgedaan op de bijstand van cliënten in allerlei contractuele geschillen, zoals het voeren
van onderhandelingen over vaststellingsovereenkomsten, het procederen in kort geding of
bodemzaken, het leggen van conservatoire beslagen of het executeren van vonnissen.

Hij is daarvoor ruim vijf jaar werkzaam geweest als griffier op de sectie handelsrecht van de
rechtbank Amsterdam. In die periode heeft hij intensief samengewerkt met verschillende rechters
en heeft hij talloze zittingen en getuigenverhoren bijgewoond. Hij daarnaast betrokken geweest
bij het opstellen van processen-verbaal, vonnissen en beschikkingen.

Robbert-Jan is voorts enkele maanden als bedrijfsadvocaat werkzaam geweest tijdens een
detachering in het juridische team van het Europese hoofdkantoor van ASICS. In deze rol heeft
Robbert-Jan strategische beslissingen genomen, lopende procedures aangestuurd en de raad van
bestuur geadviseerd over uiteenlopende juridische zaken.

Gedurende zijn studie heeft Robbert-Jan zich, naast het ondernemingsrecht, verdiept in het
consumentenrecht en onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Europese verordeningen die
zien op de versterking van de positie van de consument. Onder de vlag van Milberg kan Robbert-
Jan de belangen van consumenten effectief beschermen in massaschadeprocedures (WAMCA-
procedures).

Een overzicht van zaken waarin Robbert-Jan ervaring heeft opgedaan:

– WAMCA-procedures
– algemeen contractenrecht
– beëindiging van duurovereenkomsten (agentuur, franchise, distributie)
– fusies en overnames
– bestuurdersaansprakelijkheid
– enquêterecht
– aandeelhoudersgeschillen
– IT-geschillen (zoals mislukte IT-implementaties)
– tuchtrecht (klachten tegen advocaten, artsen of notarissen)
– fraudezaken (CEO fraude, spookfacturen)
– aanbestedingsrecht

Practice Areas