Milberg Amsterdam

Proceskantoor

Massaschadezaken

Contractenrecht

Ondernemingsrecht

50+ jaar

ervaring in massaschadezaken

Specialist

in het oplossen van geschillen tussen bedrijven

Milberg Amsterdam werkt nauw samen met Milbergkantoren in de Verenigde Staten, London, Lissabon en München

Commerciële geschillen

Milberg Amsterdam is gespecialiseerd in het oplossen van complexe commerciële geschillen, zowel in mediation, arbitrage als voor de gewone rechtbank. Het kantoor staat cliënten bij in contractuele geschillen en geschillen rondom de onderneming, zoals aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Bijstand van consumenten in collectieve acties

Milberg heef in Amerika en daarbuiten al meer dan 50 jaar ervaring met het voeren van class actions en het verzamelen van bewijs in discoveries. De unieke samenwerking tussen Milberg US, Milberg Amsterdam en de andere Europese kantoren zorgt ervoor dat consumenten bij Milberg op de beste bijstand kunnen rekenen in massaschadezaken (WAMCA-procedures).

Ontmoet de advocaat

Robbert-Jan Kamstra

Partner en directeur van Milberg Amsterdam

Robbert-Jan richt zich op massaschadezaken voor consumenten en het oplossen van complexe commerciële geschillen tussen bedrijven. Hij voert procedures met een nationale of internationale context bij de rechtbank, het gerechtshof en de Ondernemingskamer. Daarnaast vertegenwoordigt hij cliënten in mediation en arbitrage (zoals NAI, ICC en SGOA).

Voordat Robbert-Jan zich heeft aangesloten bij Milberg, is hij ruim tien jaar lang werkzaam geweest op de afdeling procesrecht van Baker McKenzie. In die periode heeft hij uitvoerige ervaring opgedaan op de bijstand van cliënten in allerlei contractuele geschillen, zoals het voeren van onderhandelingen over vaststellingsovereenkomsten, het procederen in kort geding of bodemzaken, het leggen van conservatoire beslagen of het executeren van vonnissen.

Hij is daarvoor ruim vijf jaar werkzaam geweest als griffier op de sectie handelsrecht van de rechtbank Amsterdam. In die periode heeft hij intensief samengewerkt met verschillende rechters en heeft hij talloze zittingen en getuigenverhoren bijgewoond. Hij daarnaast betrokken geweest bij het opstellen van processen-verbaal, vonnissen en beschikkingen.

Robbert-Jan is voorts enkele maanden als bedrijfsadvocaat werkzaam geweest tijdens een detachering in het juridische team van het Europese hoofdkantoor van ASICS. In deze rol heeft Robbert-Jan strategische beslissingen genomen, lopende procedures aangestuurd en de raad van bestuur geadviseerd over uiteenlopende juridische zaken.

Gedurende zijn studie heeft Robbert-Jan zich, naast het ondernemingsrecht, verdiept in het consumentenrecht en onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Europese verordeningen die zien op de versterking van de positie van de consument. Onder de vlag van Milberg kan Robbert-Jan de belangen van consumenten effectief beschermen in massaschadeprocedures (WAMCA-procedures).

Een overzicht van zaken waarin Robbert-Jan ervaring heeft opgedaan:

– WAMCA-procedures
– algemeen contractenrecht
– beëindiging van duurovereenkomsten (agentuur, franchise, distributie)
– fusies en overnames
– bestuurdersaansprakelijkheid
– enquêterecht
– aandeelhoudersgeschillen
– IT-geschillen (zoals mislukte IT-implementaties)
– tuchtrecht (klachten tegen advocaten, artsen of notarissen)
– fraudezaken (CEO fraude, spookfacturen)
– aanbestedingsrecht